Auditories energètiques a domicili per a persones grans i amb dificultats de mobilitat, a Reus

Font: Ajuntament de Reus

01/07/2019 - 17:57

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa aquest 2019 un nou servei d'auditories energètiques en habitatges on viuen persones grans o amb discapacitat, amb dificultats de mobilitat i en situació de pobresa energètica. Es tracta d'una nova iniciativa social i mediambiental, que té l’objectiu d’apropar el Punt d’Assessorament Energètic (PAE) a persones que tenen dificultats per desplaçar-se fins als centres cívics de la ciutat on el servei s’ofereix per al conjunt de la ciutadania.

Durant el primer semestre d'enguany s'han realitzat 20 auditories; i la previsió és que al llarg de 2019 es facin vint auditories més, adreçades a persones que han sol·licitat la subvenció de pobresa energètica i que presenten factures amb un consum excessiu o molt baix.

En el seu conjunt, el Punt d’Assessorament Energètic ha realitzat unes 1.500 atencions des que es va posar en marxa l'any 2017.

L’enginyer tècnic industrial del PAE, acompanyat d’una auxiliar tècnica de gent gran i dependència, ha estat l’encarregat de fer aquestes auditories, que ofereixen informació de qualitat sobre la realitat energètica de cada llar. La visita a l’habitatge ha durat entre trenta-cinc i quaranta minuts, i les recomanacions més habituals han estat les mateixes que es fan a les persones ateses al PAE: canviar la potència contractada, passar del mercat lliure al mercat regulat, fer servir bombetes de baix consum i sol·licitar el bo social.

A més, a totes les llars visitades s’han instal·lat, de manera gratuïta, airejadors a les aixetes, que serveixen per reduir el consum d'aigua i faciliten un consum més responsable. Aquests aparells són els que distribueix Aigües de Reus durant les campanyes d'estalvi d'aigua i han estat cedits per aquesta empresa municipal a l'Ajuntament.

Les persones visitades han valorat de manera positiva l'auditoria, ja que els tranquil·litza que una persona experta revisi les seves factures i els aconselli sobre diversos aspectes relacionats amb el consum energètic. Així, per exemple, se'ls ha informat que la contractació de la tarifa de discriminació horària pot reduir de forma considerable el cost de la factura o se'ls hi ha adverteix que els electrodomèstics vells consumeixen molt.

Ara, els tècnics dels Serveis Socials municipals estan analitzant la informació obtinguda a través d’aquestes vint auditories, per tal de tenir-la en compte a l’hora de posar en marxa noves accions per fer front a la pobresa energètica.

Categories: 

Relacionats

Article

Durant l’any 2018, un miler de persones de Reus han pogut aprendre com estalviar en la factura d'electricitat, gas i aigua durant aquest 2018, ja sigui de manera col·lectiva mitjançant els tallers «Com estalviar en la teva factura d'electricitat i aigua» o de manera individualitzada a través del PAE o de totes dues maneres.

Article

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest 30 de novembre al perfil del contractant la licitació del contracte de subministrament d’un sistema de “car-sharing” i de 10 vehicles elèctrics per incorporar-los a la flota municipal. El sistema de “car-sharing” estarà integrat als vehicles i permetrà als treballadors municipals reservar-los i obrir-los mitjançant una targeta sense contacte o un dispositiu mòbil. 

Article

Les principals administracions públiques de les Terres de l’Ebre han aconseguit reduir substancialment l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera en haver-se dotat d’un instrument administratiu i tècnic potent com l’Agència d’Energia de les Terres de l’Ebre (AETE), que es gestiona des de l’àrea d’assistència tècnica del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (Copate) i que també ha contribuït de forma determinant durant l’última dècada a reduir la factura energètica que paguen estes administracions, sobretot ajuntaments.

Butlletí