Amb el nou web cuidem.barcelona, ara és més fàcil separar els residus

09/06/2022 - 13:10

Gràcies al cercador del nou web cuidem.barcelona és més senzill saber on, quan i com llençar cada cosa. Només cal indicar quin és el residu del qual ens volem desfer i l’adreça on ens trobem, i l’aplicació ens informarà del sistema de recollida, com s’ha de reciclar i en quina franja horària.

 

A més, el cercador aporta informació addicional sobre el tipus de residu que es vol llençar i permet consultar el calendari de recollida per zona, és a dir, saber en quins dies i horaris es recullen els residus inclosos en cada fracció segons l’adreça postal. Si es vol obtenir més informació, des de l’aplicació també es pot consultar quins residus estan inclosos en les diferents fraccions: orgànica, plàstic, vidre, paper i cartró, rebuig, mobles i trastos i punts verds. 

També ofereix informació complementària per ajudar-nos a gestionar millor els residus tenint en compte com podem reciclar-los o donar-los una segona o tercera vida útil. Així mateix, identifica els residus que requereixen un tractament especial, com l’amiant, bengales d’emergència o municions, i en moments puntuals donarà informació de punts de recollida de residus concrets, com els avets de Nadal.

A banda del cercador, al nou web cuidem.barcelona es poden comunicar incidències per agilitzar-ne la resolució. Així, per exemple, es pot avisar que cal netejar millor un carrer concret, que hi ha mobles abandonats a la via pública o que és necessari buidar un contenidor que ja està ple.

Altres seccions de cuidem.barcelona són la que explica les novetats del servei, la de notícies i la que informa sobre els punts verds de la ciutat. Finalment, a l’apartat “El teu barri” els usuaris i usuàries disposen de tota la informació per participar en les sessions de les taules de manteniment, on veïns i veïnes i responsables dels comerços poden dir-hi la seva per dissenyar un pla de neteja específic i adaptat a les necessitats de cada barri.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

Quan els comerços no segueixen el sistema de recollida de residus que els pertoca, acaben desbordant els contenidors de recollida domèstica. S’ha iniciat el procediment per sancionar, amb multes de 300 euros, els establiments comercials que gestionen incorrectament els residus que generen, tot i haver-ne estat informats prèviament.

Notícia

La iniciativa va començar el 18 de novembre i tindrà entre 2 i 3 mesos de durada. 

Notícia

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat la reducció del 10% del preu públic de recollida de residus per comerços i empreses a les activitats que estiguin aplicant mesures d’eliminació o reducció dels plàstics d’un sol ús.

Butlletí