AIDA, edificis de balanç energètic zero (NZEB)

El projecte europeu AIDA té com a objectiu general accelerar l'entrada en el mercat dels edificis de balanç energètic quasi zero (NZEB en anglès)
Font: Institut de Recerca en Energia de Catalunya
10/09/2012 - 00:00
El Projecte AIDA dóna suport als professionals del sector de la construcció i l'administració local d'arreu d'Europa en el disseny d'edificis de balanç energètic quasi zero (NZEB). AIDA ofereix una acció adaptada a aquests col lectius, incloent visites tècniques als edificis innovadors, mostra de bones pràctiques a partir de casos reals, i suport en la implantació del concepte NZEB als edificis públics.

Els beneficiaris d'aquest projecte són principalment ajuntaments, com a agents clau de la demanda, i professionals de la construcció, per la banda de l'oferta.

AIDA ofereix una acció adaptada a aquests col·lectius, incloent:

- Organització de visites tècniques a edificis destacables i mostra de bones pràctiques a partir de casos reals.
- Suport als ajuntaments o entitats supramunicipals en la implantació del concepte NZEB en edificis públics.
- Suport en la implantació de polítiques municipals cap al NZEB.
- Difusió a diversos nivells, tant dels exemples visitats com dels processos duts a terme amb ajuntaments.
- Transferència de la informació generada durant el projecte a altres entitats, per tal de donar continuïtat a l'acció.

Visites tècniques

- S'organitzaran, en cadascun dels països participants al projecte, 3 visites tècniques anuals a edificis destacats: 2 d'elles d'àmbit estatal i 1 d'àmbit europeu.
- També s'organitzaran workshops paral·lels lligats a explicar els processos de disseny d'aquests casos d'èxit: eines d'ajuda al disseny i eines d'ajuda a la gestió i promoció.
- L'objectiu de les visites i workshops és donar peu a reproduir els èxits en nous projectes d'edificis públics (tant en obra nova, rehabilitació o fins i tot gestió).
- Els edificis visitats formaran part d'un recull de bones pràctiques i se'n farà difusió via web i plataformes d'edificació sostenible.

 

AIDA treballa en estreta cooperació amb experts en ciència energètica i energies renovables d'Itàlia, Espanya, França, Àustria, Grècia i Regne Unit

Relacionats

Article

L’espai ofereix assessorament i informació sobre actuacions que promoguin l’eficiència energètica i la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Article

En els darrers mesos s'ha proceidt a la substitució d'un total de 668 llumeneres de la via pública.

Article

Es promourà un pla de plantació dins el Pla de Millora de l’Espai Públic i d’acord amb els suggeriments del grup Escocells Lleida.

Butlletí