256 espècies d'ocells es van poder observar a la xarxa de parcs metropolitans de Barcelona

Font: AMB

10/01/2022 - 11:28

L'AMB, amb la col·laboració de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), ha elaborat 33 informes ornitològics que analitzen les espècies d'ocells observades als parcs i platges metropolitans durant el 2020. L'anàlisi de les dades de tots els municipis de l'AMB ha permès saber que a la xarxa de parcs metropolitans es poden observar més del 90 % de tots els ocells de l'àrea metropolitana de Barcelona i quasi el 70 % de tot Catalunya. En concret, al llarg del 2020 es van observar 256 espècies d'ocells

Aquestes dades reforcen la importància dels parcs metropolitans en l'àmbit ambiental. Posen de manifest que són espais on aquestes aus, moltes de protegides, troben refugi i aliment, alhora que ens presten serveis ambientals diversos com, per exemple, el control de poblacions d'insectes que podrien esdevenir plagues.

Algunes de les espècies destacables que han estat observades durant el 2020 són la baldriga balear, el xarxet marbrenc, l'àguila pescadora, l'ànec canyella, l'àliga cuabarrada, el becadell comú, el milà reial, la baldriga cendrosa mediterrània, l'arpella cendrosa i el fumarell negre. Les quatre primeres estan catalogades en perill crític d'extinció i la resta, en perill d'extinció.

L'AMB ha incorporat la dada d'espècies observades com un indicador de biodiversitat als parcs i platges metropolitans. Aquest fet permetrà avaluar al llarg del temps el resultat de les mesures que portem a terme des de la gestió per potenciar la biodiversitat en aquests espais.

Totes les dades s'han extret dels projectes d'Ornitho.cat i ocellsdelsjardins.cat, ambdós associats a projectes de ciència ciutadana, una eina molt interessant que implica la ciutadania en el seguiment i la conservació de la biodiversitat, els vincula amb els espais metropolitans i promou la col·laboració amb la comunitat científica.  


 

Etiquetes: 

Relacionats

Article

Per primer cop s’ha quantificat la petjada de carboni que genera l’alimentació a la ciutat de Barcelona. Un estudi elaborat per Barcelona Regional, amb la col·laboració d’Inèdit, exposa que el consum de begudes i aliments a la ciutat (incloent-hi la producció, l’envasat i la distribució i, per tant, també tenint en compte les emissions generades fora de l’espai geogràfic de la ciutat) suposa l'emissió de 2,5 milions de tones anuals de diòxid de carboni (CO2).

Notícia
Un exemplar de bernat pescaire nascut a la conca del Besòs | Observatori Rivus

Un exemplar de bernat pescaire nascut a la conca del Besòs | Observatori Rivus

A la conca de la Tordera, creix la presència del corriol petit. També l’èxit de la seva reproducció

Article

Mollet del Vallès és el municipi que té censats mes nius d’orenetes, un ocell insectívor estrictament protegit i de gran interès com a indicador ambiental. 

Butlletí