enllaç a Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
enllaç a la portada enllaç a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat
cerca
Guia per a la construcció de dipòsits d'emmagatzematge de l'aigua de pluja

Elaborada per l'Agència Catalana de l’Aigua

Objectius:

-Proporcionar consells per a la construcció de dipòsits d’emmagatzematge de l’aigua de la pluja i aportar criteris tècnics tenint en compte la seva ubicació territorial dins el territori català.

-Ajudar en la redacció i aplicació de les ordenances d'estalvi d'aigua vigents i en les seves futures revisions i en definitiva, de donar suport tècnic als diferents actors implicats en l’aprofitament de l’aigua de pluja.

Es pot accedir al seu format digital aquí 

 

Sostenible.cat
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
02-02-2012

L'Agència Catalana de l'Aigua ha elaborat una guia destinada a proporcionar una sèrie de consells per a la construcció de dipòsits d'emmagatzematge de l'aigua de la pluja. Aquest document, que es pot consultar en versió digital al web de l'ACA, aporta una sèrie de criteris tècnics per habilitar els dipòsits d'emmagatzematge adaptables a cada realitat.

En l'actualitat, la majoria de fabricants d'aquestes instal·lacions presenten dimensions molt variades (amb mides típiques dels països del nord d'Europa, amb un règim pluviomètric molt diferent al nostre) i per aquest motiu la guia vol aportar unes dimensions homogènies, tenint en compte la seva ubicació territorial dins el territori català.

En aquest sentit es tenen en compte diversos paràmetres com la superfície de captació, l'eficiència en la recollida, la sèrie pluviomètrica, la superfície de reg i/o altres demandes a nivell mensual, entre d'altres.
Cal tenir en compte que l'aigua de pluja es destina, emminentment, a satisfer les necessitats domèstiques de reg, tot i que es pot utilitzar per a altres usos que no requereixen l'ús d'aigua potable (inodor, per exemple).

Suport tècnic a les ordenances municipals d'ús eficient
La guia, a més de proporcionar els càlculs per al disseny de dipòsits d'emmagatzematge per a l'aigua de pluja, també vol proporcionar els coneixements tècnics per ajudar en la redacció i aplicació de les ordenances d'estalvi d'aigua vigents i en les seves futures revisions i en definitiva, de donar suport tècnic als diferents actors implicats en l'aprofitament de l'aigua de pluja.

A Catalunya hi ha 51 municipis amb ordenances municipals d'estalvi i ús eficient de l'aigua i 48 d'ells contemplen l'aprofitament de les aigües pluvials.
Si us voleu descarregar la guia ho podeu fer aquí