enllaç a Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
enllaç a la portada enllaç a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat
cerca
Contaminants emergents. Què són i com ens afecten.

"Contaminants emergents", de la col·lecció "Documents de treball".

- Publicació promoguda per la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

- El seu objectiu és donar a conèixer els "contaminants emergents" i sensibilitzar el món local sobre els seus efectes.

- La publicació, de 218 pàgines, correspon al número 19 de l'antiga sèrie SAM (Suport a la gestió Ambiental d'activitats en el Municipi) i es pot consultar a través d'internet.

Redacció
10-01-2012

Durant els darrers anys, com a conseqüència de l'aprofundiment en el coneixement de la contaminació ambiental s'han dut a terme, nombrosos estudis de caracterització de les diferents fraccions de contaminants ambientals. Dels resultats d'aquests treballs s'ha pogut concloure, per una part, una certa disminució dels nivells del contaminants clàssics regulats i, per l'altra, l'existència en les mostres ambientals d'un ventall molt ampli de compostos no considerats (encara) en les legislacions ambientals, als quals s'anomena contaminants emergents, com són plastificants, fàrmacs, tensioactius, antioxidants, retardants de flama, desinfectants, drogues d'abús...

Aquest contaminants no provenen generalment d'emissions industrials focalitzades sinó més aviat del seu ús quotidià per part de la població en productes molt variats com la higiene personal, les aplicacions terapèutiques i altres, per la qual cosa la seva incorporació al medi (generalment a través de les aigües sanitàries) sovint es du a terme de manera inherent al seu ús, la qual cosa constitueix un exemple clar de contaminació difusa (alguns autors fan servir el terme de contaminació silenciosa).

Cal tenir en compte que, malgrat que encara hi ha un cert desconeixement sobre els efectes (a vegades subtils) i la implicació ambiental de detall de molts dels contaminants d'interès emergent, es coneix que alguns d'ells, com els fàrmacs o els desinfectants, tenen propietats bioactives, mentre que d'altres presenten propietats de disrupció endocrina o són significativament ecotòxics.

Així doncs per clarificar quin és l'impacte d'aquests contaminants emergents en el medi i la salut de les persones, en aquesta publicació reconeguts especialistes aborden la repercussió de diferents famílies de contaminants emergents com són: els productes farmacèutics, els d'higiene personal, les drogues il·lícites i d'altres com els additius dels plàstics i dels aliments, alguns microorganismes patògens, els nanomaterials... Cal afegir que molta de la informació oferta en els diferents articles representa l'estat de l'art de la perspectiva ambiental més actual amb relació a la contaminació del medi.

Podeu accedir aquí a la publicació

També podeu consultar i adquirir altres publicacions sobre Medi Ambient editades per la Diputació de Barcelona al web de la Llibreria de la Diputació.