enllaç a Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
enllaç a la portada enllaç a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat
cerca
La Diputació de Barcelona dóna suport a Pujalt per a la creació d'una planta de producció de dièsel

Sostenible.cat
Font: Diputació de Barcelona
08-02-2012

El diputat d'Infraestructrures, Alberto Villagrasa, i l'alcalde de Pujalt, Antoni Solà, han signat el conveni mitjançant el qual la Diputació de Barcelona dóna suport a l'Ajuntament per a la tramitació de la llicència ambiental d'una planta de producció de dièsel sintètic a partir de residus sòlids urbans.
El conveni de col·laboració estableix que la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) coordinarà els treballs, que consistiran en l'assessorament sobre els tràmits administratius del procediment de llicència ambiental; la redacció dels models de documents que ha d'elaborar l'Ajuntament, com ara els anuncis d'informació pública i veïnal; o la redacció d'informes tècnics que s'hagin d'emetre.

La GSHUA també assumeix les gestions davant les altres administracions que intervenen en el procediment de llicència ambiental, el Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya.

Igualment, ambdues institucions designaran un responsable polític i un de tècnic en el cas de l'Ajuntament, i un tècnic en el cas de la GSHUA, per tal de coordinar, supervisar i gestionar tot el procés.