enllaç a Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
enllaç a la portada enllaç a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat
cerca
Cerca
 
Paraula     Text
 

 
Gas amb efecte hivernacle
 
Component gasós de l'atmosfera, natural o antropogènic, que absorbeix i emet radiació en determinades longituds d'ona de l'espectre de radiació infraroja tèrmica emesa per la superfície de la Terra, per la pròpia atmosfera i pels núvols. Aquesta propietat dóna lloc a l'efecte hivernacle.