Barcelona signa un nou contracte de manteniment de l'enllumenat públic per 56 milions d'euros

Font: Ajuntment de Barcelona

06/07/2016 - 14:01

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el passat dimecres, 22 de juny, en la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, la licitació del contracte de manteniment de l’enllumenat públic per al període 2016-2019 per un import de 56.100.000 euros. La durada del contracte és de tres anys, amb una possible pròrroga de dos anys més, i se’n preveu l’inici l’octubre del 2016.

L’objecte del contracte és el manteniment i el control de les instal·lacions d’enllumenat viari i artístic de Barcelona, per millorar les instal·lacions d’enllumenat i reduir-ne les incidències. Es vol potenciar al màxim l’operativa funcional i el control i la gestió de les instal·lacions per reduir-ne el consum i mantenir la qualitat del servei.

Aquest nou contracte incorpora alguns dels propers reptes de millora de l’enllumenat públic a Barcelona: avançar en el telecontrol fins a arribar al 100%, renovar de manera progressiva les fonts lumíniques per LED, prioritzar l’estalvi del consum i guanyar eficiència energètica per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

El nou contracte garanteix les condicions laborals dels treballadors. Se subroguen els 160 treballadors de la plantilla actual, i es respecten les condicions laborals dels treballadors recollides als convenis laborals. Qualsevol variació de la plantilla haurà de ser comunicada i justificada, i l’haurà d’autoritzar prèviament l’Ajuntament. Les empreses contractistes donaran formació en funció de les necessitats de cada treballador en noves tecnologies lumíniques, en matèria ambiental, de seguretat i salut laboral.


 

Relacionats

Article

Actualment la xarxa Endolla Barcelona arriba a tots els barris de la ciutat i posa a disposició de la ciutadania una xarxa de 1.000 punts de càrrega alimentada amb energia 100% renovable. El servei té 3.300 usuaris actius i una mitjana de 14.000 recàrregues mensuals

Acte
09/04/2024 - 09:30
Edifici DFactory Barcelona.
Article

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha fet un pas important cap a la sostenibilitat amb la instal·lació de 137 panells fotovoltaics, 72 a l’edifici Mirador i 65 a l’antiga Casa de la Caritat. Aquesta mesura s’emmarca dins del suport de la Diputació de Barcelona en la descarbonització del CCCB, en línia amb el Pla Clima.

Butlletí